Majestæt Dronning Margrethe II

I 2022 havde Dronning Margrethe rundt jubilæum på tronen

I 50 år har vi haft Hendes Majestæt Dronning Margrethe II på tronen, efter hun overtog teten som Danmarks kongelige overhoved fra sin far, Frederik IX

Faktisk var det allerede i starten af 2022, den danske dronning rundede fem årtier på magtens tinding, da hun blev kronet 14. januar 1972. Hendes Majestæt blev den første regent indsat efter 1953-tronfølgelovens betingede, kvindelige arvefølge.

1953-tronfølgeloven gjorde det muligt at få en kvindelig regent

Med tronfølgeloven af 1953 blev det nemlig muligt for en regents døtre at arve tronen, når bare der ikke var en mandlig efterkommer. Siden Frederik IX ved sin død i 1972 ingen sønner havde, var det nødvendigt med en lovændring for, landet kunne få en regent, som var efterkommer af den afdøde konge. Var Dronning Margrethe ikke blevet regent, så var det blevet hendes onkel, Arveprins Knud.

Fejringen af Dronning Margrethes 50-års jubilæum er spredt over 2022

I 2009 blev tronfølgeloven lavet om endnu en gang, så døtre af siddende regenter nu godt kan arve tronen efter deres forælder, selvom de har brødre, når bare datteren er førstefødte. Nå, men det var et lille historisk overblik. Hvorfor burde du kere dig om, at Dronning Margrethe havde jubilæum i januar? Det burde du, fordi hendes 50-års jubilæum blev/bliver fejret ad flere omgange over 2022.

Benspænd har udskudt programmet for 50 års-jubilæet

Dog har der været en del tumult undervejs, der har spændt ben for visse af kongehusets planer og medført, at delfejringer blev udsat. Fx har COVID-19-pandemien været skyld i, at flere festligheder i forbindelse med Dronningens jubilæum blev udsat til 2022’s sensommer, hvor de oprindeligt skulle have fundet sted allerede i starten af året, fx gallaforestilling på Gamle Scene i Det Kongelige Teater.

Så i stedet blev det d. 10. september i år, at Dronningen og visse indbudte gæster, herunder nordiske statsoverhovedet, overværede Det Kongelige Teaters gallaforestilling, der blev transmitteret på tv.

Kongelig karetkørsel gennem København udskudt endnu en gang

Dog måtte kongehuset samme dag i september udskyde royal karetkørsel gennem København, hvor folk ville have haft mulighed for at se Dronningen vinke fra Amalienborg og fra Københavns Rådhus. Årsagen til denne udskydelse var den britiske monarks, Elizabeth II’s dødsfald d. 8. september. Dette dødsfald har medført, at Dronning Margrethe nu er den eneste levende kvindelige monark i Europa.

I anledning af 50-års jubilæet er en særlig erindringsmønt med Dronning Margrethe blevet udstedt.


Læs også om >> Dronning Margrethe Musicalen 2023

bilforsikring