Effektiv parkeringskontrol med professionelle parkeringsvagter

Effektiv parkerings­kontrol med professionelle parkeringsvagter

Som indehaver eller administrator af privat ejendom med ditto parkeringspladser tilknyttet, kan det være en pine og en plage konstant at skulle finde disse optaget af biler, som intet har at gøre på parkeringspladserne.

Hvis dine parkeringspladser er tilegnet beboere, medarbejdere, kunder eller gæster i bygningen, kan det være rigtig irriterende når parkeringssyndere snyder sig til en gratis parkering på din matrikel. Beboere og medarbejdere, som regner med at have en parkeringsplads til rådighed når de møder ind på job eller kommer hjem til deres boliger, må se sig hensat til parkering på gaden.

Dette er generende af forskellige årsager. For det første er det ikke sikkert, at der kan findes et sted at stille bilen tæt på bopælen eller arbejdspladsen. Og for det andet kan der være tale om en byzone eller et tættere bebygget område, hvor parkering på gaden koster penge.

Kom uautoriseret parkering til livs med effektiv parkeringskontrol

Det er til stor gene og irritation, når man som beboer eller medarbejder måske allerede betaler for sin private parkeringsplads, og alligevel er nødt til at rakke rundt i området for at finde et sted at parkere. Derfor er det vigtigt, at der findes en løsning på problemet.

En mulig model er at spærre området af og etablere adgangsbegrænsning i form af bomme og pullerter, som kun kan aktiveres ved forevisning af gyldig parkeringstilladelse. Men har du ikke mulighed for en sådan løsning, bør du få fat på et parkeringsselskab.

Et parkeringsselskab som for eksempel UnoPark kan hjælpe dig med effektiv parkeringskontrol, foranstaltet ved dygtige, veluddannede parkeringsvagter. Når du lader UnoPark forestå administration og kontrol af dine private parkeringspladser, kan du være helt sikker på at din parkeringsservice kommer til at foregå efter bogen. UnoPark benytter udelukkende professionelle parkeringsvagt med den rette uddannelse samt den påkrævede hjemmel og ditto beføjelser til udstedelse af parkeringsbøder.

UnoPark hjælper med at opsætte skilte, som kan gøre potentielle parkeringssyndere opmærksom på at området er under bevogtning, og at der foretages hyppig kontrol med de parkerede biler på området. Dette skulle gerne kunne dæmme op for den største del af parkerings problemet. Og skulle der stadig være bilister, som sniger sig til parkering på dine private parkeringspladser, vil UnoPark varetage alt hvad der handler om udstedelse af bødeforlæg samt inddrivelse af de skyldige beløb.

Med UnoPark får du en på en og samme tid professionel og personlig behandling. Klik ind på UnoPark.dk og læs mere om parkeringsservice.

2021inkii
måltidskasser