aktier

Invester i aktier med demografien for øje

2021inkii

Demografien blandt den danske befolkning er ved at ændre sig, og særligt én faktor er mere end almindeligt svær at overse.

Der bliver flere og flere ældre i samfundet, og de ældre lever længere og længere. Dette er i undertiden også blevet kaldt for ”ældrebyrden”, da det kan vise sig at blive en udfordring for det danske samfund, at færre unge skal kunne tage sig af flere ældre, både ift. arbejdskraft, men også i forhold til økonomi.

Denne artikel handler imidlertid om noget andet. Her skal vi nemlig se nærmere på, hvordan du kan bruge denne viden til at udvælge aktier, der kan have demografisk medvind i løbet af de kommende år. Altså et supplement til de generelle økonomiske tips, vi tidligere har skrevet om.

Høreapparater

Med alderen bliver vi dårligere til at høre. Derfor må vi også antage, at en procentuel stigning i antallet af ældre alt andet lige må betyde en procentuel stigning i behovet for høreapparater, når der bliver flere ældre. Og hvorfor ikke tænke dette ind i din investeringsstrategi?

Der findes flere børsnoterede selskaber, hvor denne demografiske trend kan vise sig at resultere i vækst. Er du interesseret i at investere i danske aktier, kunne en mulighed indenfor denne industri være en gn store nord aktie, eller måske en aktie som Demant.

Begge selskaber producerer høreapparater, og vil formentligt kunne drage fordel af, at der bliver flere ældre i vores samfund.

Medicin

Ældre bliver ikke kun dårligere til at høre; de har som udgangspunkt også mere brug for medicin sammenlignet med yngre. Flere ældre i samfundet kan dermed betyde en øget efterspørgsel efter forskellige typer medicin, og også her er der flere forskellige danske selskaber, der kunne være interessante at se nærmere på.

Det gælder selvfølgelig den danske aktiedarling Novo Nordisk, men det er også muligt at gå lidt bredere i form af danske biotekselskaber, der forsker i og/eller udvikler medicin. En anden mulighed kunne være en aktie som Ambu, der ikke producerer egentlig medicin, men medicinsk udstyr.

Serviceydelser

Med flere ældre kommer også et stigende behov for at kunne servicere dem. Et glimrende eksempel herpå er hjemmehjælp, som allerede i dag er en udfordring i flere kommuner, og som uden tvivl kun bliver en større udfordring i takt med, at der bliver flere ældre.

Det må formodes at stille servicevirksomheder, der adresserer disse behov, bedre. Et eksempel herpå kunne være det danske rengøringsselskab ISS, for hvem demografien også kan se fordelagtig ud for.

Ovenstående er blot nogle få eksempler på børsnoterede virksomheder, der må formodes at kunne drage fordel af det stigende antal ældre. Du kan selv overveje, om der ikke findes mange flere selskaber, for hvem denne fordel eksisterer. På den måde kan du investere med demografien på din side.