Hjælpen starter her

Hjælpen starter her

2021inkii

Det sværeste være at række hånden ud - men her starter hjælpen

Det kan føles overvældende, og processen kan synes uhåndgribelig. Endnu sværere kan det være, hvis man ikke er sikker på, hvem man skal række hånden ud til. At søge en psykolog, der passer til netop dine eller din kæres behov, er ikke nødvendigvis en nem, men altid vigtig, proces. 

Acindria er et psykologhus der rummer kerneværdier som professionalitet, forskellighed og nærvær. Tryghed er her en væsentlig faktor, der skaber det rum, hvor du eller din kære kan møde netop den behandling, der behøves. 

Professionel hjælp i øjenhøjde

Det er essentielt, at psykologer anerkender vigtigheden i den enkelte klients individualitet. Dette indebærer vedkommendes behov, værdier og historie. Psykologerne møder derfor altid klienten med en forståelse af, at kun klienten ved bedst om egen problemstilling. 

Det kan for mange virke grænseoverskridende at skulle åbne op for et fremmed menneske, og det er derfor vigtigt, at klienten føler, at de bliver mødt på niveau med psykologen. 

I Acindrias psykologhus er det derfor en væsentlighed, at der kemi mellem klienter og psykologer, så klienten får den bedste oplevelse under behandlingen. Du vil derfor som klient opleve en personlig samt faglig tilpasning, så du altid kan møde ind og gå fra behandlingen med den bedst mulige mavefornemmelse.

Altid med bedring for øje

Det er et faktum, at mange mennesker dagligt kæmper indre kampe. Hvad enten der kæmpes imod angst, depression, stress eller andet, påvirker den både klienten selv, men også vedkommendes omgivelser.

Psykologerne vil hertil dykke ned i den enkelte klients individuelle problemstilling, og udforske denne. Formålet er hertil at løfte byrder, for derved at skabe udvikling med dit og dem omkring digs bedste i sinde.

Det trygge rum giver plads til udfoldelse

Hos Acindria vil du som klient opleve kvalificeret psykologhjælp, hvor der også er mulighed for gennemgående sparring og supervision. Dette muliggøres idet Acindria er et psykologhus, hvor alle psykologer er fastansat.

Med afsæt i kerneværdierne har psykologerne til formål at yde den bedst mulige hjælp til den enkelte klient. Derfor er der særligt fokus på at skabe et tillidsfuldt rum for klienten at befinde sig i under behandlingen. Nærværet omfatter dermed både, at klienten føler sig set og hørt, men også en fornemmelse af at kunne bearbejde og behandle i samspil med psykologen. 

Resultaterne skabes på en grobund af tillid, og psykologer hos Acindria vægter den ligevægtige dialog højt, så klienten får mest muligt ud af sin behandling. 

Psykologerne er derfor altid parate til at møde netop dine behov som klient, og du garanteres samtaler, hvor du kan være sikker på den kvalificerede hjælp fra en kompetent fagperson, der møder dig på dit niveau.