Historisk lav ledighed i Odense

Odense by melder om historisk lav ledighed

Flere er kommet i arbejde - Lav ledighed over de sidste par måneder

Corona-pandemien har ramt mange områder af det danske samfund hårdt, men ud af krisens uheldige væsen, viser sig nu også visse positive aspekter, blandt andet i form af lav ledighed, da flere danskere er kommet i arbejde under Coronas kontinuerlige rasering.

Særligt slutningen af 2021 bød på store forandringer i Odenses ledighed. Faktisk gør forandringerne sig ikke kun gældende for Odenseanere, men er en generel tendens, som viser sig i hele Danmark.

Danmarks Statistik har rapporteret, at den samlede ledighed i Danmark i november måned 2021 faldt til 2,8 procent fra 3,0 procent, hvilket måske ikke lyder af meget, men når man tænker på, at de to procent dækker over næsten 7000 mennesker, så virker det pludseligt til at være en hel del alligevel.

Så lav ledighed er ikke set siden 2007

Ledighedsprocenten for Odense er faldet til 3,4% i januar 2022, fra 3,7% i oktober 2021. Tallet er også lavere end ledighedstallet tilbage i starten af 2007, hvor det lå på 3,5% – hvorefter finanskrisen indtraf i 2008 og slog hul i systemet. Odenses placering på landkortet over ledighedsprocent, indfinder sig dermed på en 12-13. plads i slutningen af 2021 over Danmarks byer med højest ledighed. 

Erhvervslivet har længe været presset, både i det hele taget, men også især grundet corona, og af denne grund, er det en fantastisk nyhed, at flere mennesker kommer i arbejde. 

Ud fra tallene kan det også ses, at flere akademikere kommer direkte i arbejde efter endt studie, på trods af, at der ellers har været et længerevarende skræmmescenarie med færdige akademikere, som måtte gå arbejdsløse i flere år. Dermed godt nyt for SDU Odenses spirende akademikere – der er lys for enden af tunnelen, hvis tendensen fortsætter.

Det faldende tal er godt for de ledige - men dårligt nyt for pressede virksomheder

Selvom at det selvfølgelig er positivt, at flere mennesker ikke går på understøttelse, men i stedet får lov til at tage en aktiv del i samfundets fremdrift, så betyder den faldende ledighedsprocent også, at det bliver endnu sværere for visse erhverv at skaffe nye medarbejdere. 

Visse virksomhedskategorier (såsom restaurationsbranchen og hotel industrien) har igennem mange år haft problemer med at rekruttere og fastholde ansatte. Med endnu færre ledige som søger jobs, kan det hurtigt komme til at se sort ud for denne slags virksomheder. 

Dog er det værd at tage med, at på landsplan, så svarer de 2,8% ledighed alligevel til, at der går cirka 80000 ledige rundt lige nu. Så selv hvis tallet skulle fortsætte med at falde yderligere, så er der altså stadig en god del danskere (og ikke mindst Odenseanere), som godt ville kunne varetage nogle af de arbejdsopgaver, som virksomheder har svært ved at rekruttere til på nuværende tidspunkt.

Kilde: Odense Kommune