demens

Demenssymbolet fås nu gratis i alle landets 98 kommuner

I 2021 blev det nationale symbol for demens, Håndsrækningen, lanceret, og nu bliver symbolet distribueret gratis i alle landet kommuner

Det er Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark, der – i tæt samarbejde med mennesker med demens – har udviklet symbolet, som har været tilgængeligt siden maj 2021. Symbolet viser, at man har demens, og skal gøre det lettere for mennesker med demens at færdes i det offentlige rum. Symbolet findes på forskellige elementer, som en nål til at sætte på tøjet eller et klistermærke, der mere diskret kan sættes på et betalingskort. De forskellige genstande er samlet i et kit.

Det nationale demenssymbol

Symbolet bliver primært distribueret via kommunale demenskoordinatorer. De har demenssymbolet med, når de besøger borgere med demens, der kan få glæde af det. Demenskoordinatorerne bruger symbolet som et hjælpemiddel, og det hjælpemiddel har alle landets kommuner nu valgt at gøre brug af, så borgere over hele landet kan få glæde af symbolet.

Udover nu at være tilgængeligt i alle landets kommuner fås symbolet også gratis på mange Rådgivnings- og aktivitetscentre, enkelte plejecentre og senest en lang række udrednings- og hukommelsesklinikker. Det kan også bestilles online via Alzheimerforeningen eller Ældre Sagen mod betaling af porto.

Hos Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark er man selvfølgelig glade for, at det nu er muligt at få demenssymbolet gratis i alle kommuner:

”Symbolet er lavet for at hjælpe mennesker med demens. Når alle kommuner er med, så bliver symbolet mere tilgængeligt og synligt, og det, synes vi, selvfølgelig er fantastisk,” siger Lone Harlev, der er sekretariatsleder i Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark.

demens

Så mange kender symbolet

Mere end 9000 demenskits er blevet distribueret ud til kommunerne, så de kan komme videre til borgere med demens. Det estimeres, at ca. 4000 borgere med demens bruger eller har brugt symbolet.

Hos Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark er man meget tilfredse med, at så mange borgere med demens har valgt at bruge symbolet, men for at symbolet skal have den ønskede effekt, er det også vigtigt, at danskerne genkender symbolet og kan hjælpe til, hvis der bliver brug for det. Der er heldigvis mange danskere, der har lært symbolet at kende.

24% af alle danskere over 18 år genkender symbolet, og 13% af alle danskere over 18 år kan uden hjælp afkode symbolet, viser tal fra Norstat panel fra sommeren 2022.

Hos Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark vil man dog gerne have, at endnu flere danskere kommer til at kende symbolet. Derfor bliver der i 2023 lavet store kommunikationskampagner, hvor der særligt bliver sat fokus på den offentlige transport og, at det generelt skal være tryggere for mennesker med demens at bevæge sig ud fra hjemmet.

Mange mennesker med demens oplever at blive isoleret i eget hjem. Det er især i Demensugen, uge 19, at der bliver sat fokus på demens, demenssymbolet, og indsatsen ’Trygt fra A-B’.

Man kan hjælpe et menneske med demens ved at følge de tre handleråd:
Tag kontakt
Tal tydeligt
Vær tålmodig

Du kan læse mere om symbolet her:
https://demensvenligtdanmark.dk/demenssymbolet/

2021inkii