Århus Stiftstidende

århus stiftstidende

Læs nyhederne i Stiften - Århus Stiftstidende - Nyt fra Aarhus og omegn

Århus Stiftstidende er et dansk dagblad, der i daglig tale også kaldes for Stiften, og den dækker Aarhus og omegn, som blandt andet tæller kommunerne Favrskov, Odder, Skanderborg, Norddjurs og Syddjurs.

Avisens politiske ståsted har historisk set været anset som værende moderat konservativ, mens holdningen i dag er uafhængig-borgerlig. Avisen blev grundlagt d. 3. januar 1794, og eksisterer den dag i dag både som trykt avis, digital avis og netavis.

Århus Stiftstidende holder dig opdateret omkring nyheder, sport, erhverv og kultur i og omkring Aarhus, men den giver dig også de største nyheder fra Danmark og resten af verden. Samtidig danner avisen ramme om den lokale debat, og den er en vigtig stemme i forhold til den lokale sammenhængskraft.

I avisen sættes fokus på:

● Lokale nyheder fra Aarhus og omkringliggende kommuner
● Kultur og sport
● Erhvervslivet
● Nyheder fra ind- og udland

Historien om Århus Stiftstidende

Århus Stiftstidende blev første gang udgivet d. 3. januar 1794. Dengang gik den under navnet Kongelig allernaadigst priviligerede Aarhus Stifts Adresse-Contoirs Tidender, mens den i dag blot kaldes for Stiften i daglig tale.

Grundlæggeren af avisen var bogtrykker Niels Lund, der i 1787 fik kongeligt privilegium til at anlægge et bogtrykkeri samt at udgive en avis, der dækkede lokalområdet. Avisens hjemsted var Mejlgade 48, og de første år var avisens indhold forholdsvist tyndt.

Fra begyndelsen af 1800-tallet blev indholdet forbedret, hvorefter den udviklede sig til landets førende provinsavis. I 1812 overtog Adolf Frederik Elmquist avisen og bogtrykkeriet, og i 1831 ændredes avisens navn sig til det nuværende.

I årene efter 2. verdenskrig udkonkurrerede avisen de øvrige lokalaviser i Aarhus. I perioden op til 1900’erne kæmpede Aarhus Stiftstidende med faldende oplag, hvorfor man i 1989 forsøgte avisen sig med en større modernisering, der dog ikke endte med en afgørende betydning.

Jysk Fynske Medier opkøbte i 2015 Midtjyske Medier, som ellers havde stået for udgivelsen af avisen. Jysk Fynske Medier ejer og driver i dag avisen, der fungerer som den primære kilde til nyheder fra lokalområdet i og omkring Aarhus.

Abonnér på Aarhus Stiftstidende

Aarhus Stiftstidende findes i dag både som trykt avis, som digital avis samt som netavis. Du kan sammensætte dit abonnement, så det matcher dine ønsker – og du vælger selv, om du udelukkende vil have adgang til Plus-artikler på netavisen, eller om du også vil kunne læse den trykte eller digitale udgive.

Denne side indeholder reklame
for Århus Stiftstidende

Eksklusivt tilbud på Århus Stiftstidende
Bedste tilbud på avisen
club